Growatt Error Codes

Growatt omvormer kopen?

Zie hier ons uitgebreide assortiment.

Growatt Error Codes

Error 203: PV isolation low

De weerstand van de zonnepanelen naar aarde is te laag. Deze weerstand moet minimaal 1MOhm zijn. Het kan zijn dat de bekabeling van je zonnepanelen is beschadigd, of dat er vochtproblemen zijn met één of meerdere van de MC4 connectors in je string(s).

Controleer of alle MC4 connectors goed vast zitten en niet beschadigd zijn. Ook mogen de connectors niet vochtig zijn of in een plas water liggen.

Controleer ook of de bekabeling van/naar/tussen de zonnepanelen nog in goede staat is.

Als bovenstaande allemaal correct is, kun je contact opnemen met de leverancier van de omvormer.

Error 300: AC V outrange

De AC spanning is buiten het toegestane bereik. Controleer of de netspanning te hoog (>253V) of te laag (<207V) is. Als je netspanning te hoog is, is wellicht de informatie in onderstaande blog interessant:
Help! Mijn omvormer gaat uit bij mooi weer!

Error 405: Relay fault

Eén of meerdere interne relais’ werken niet goed. Neem contact op met de leverancier van je omvormer om reparatie aan te vragen.

Error 409: Bus voltage abnormal

De interne busspanning van de omvormer is buiten de specificaties. Controleer of de zonnepanelen op de juiste manier zijn aangesloten (plus en min correct?) en dat de stringspanningen binnen de specificaties van de omvormer vallen, ook bij lage temperaturen.

Mocht bovenstaande gecontroleerd en correct zijn, neem dan contact op met de leverancier van de omvormer.

Error 411: Communication fault

De melding 411 geeft een storing aan in de communicatie tussen verschillende interne modules. Over het algemeen wordt deze melding veroorzaakt door geen/onvoldoende PV-spanning of een probleem met de firmware van de omvormer.

Controleer eerst of de polariteit van de stringspanning correct is, zie ook Mijn omvormer start niet op, ook al heb ik alles aangesloten.

Om problemen met de panelen uit te sluiten kan het volgende worden gecontroleerd:

1.) Schakel de omvormer volledig uit door zowel de DC als AC af te schakelen.

2.) Wacht enkele tellen tot de omvormer volledig uit is, en schakel vervolgens alleen de DC-schakelaar weer aan.

  • Gaat de omvormer niet aan op alleen paneelspanning, zal er waarschijnlijk een probleem in de installatie zelf zitten. Controleer als eerste de spanning en polariteit aan de strings zelf. Indien de spanning/polariteit in orde is, of de omvormer 411(02) heeft aangegeven, kunt u verder gaan met punt 3.
  • Gaat de omvormer wel aan op alleen paneelspanning, probeer het systeem online te brengen voor een firmware update. Eventueel kan de update lokaal uitgevoerd worden met een USB-stick. Vraag ons naar de bestanden hiervoor.

3.) Als de omvormer een error 411(02) heeft is er een extra test. Zet de omvormer hiervoor weer volledig uit en wacht enkele tellen tot de omvormer helemaal uit is.

  • Zet nu eerst de AC schakelaar aan en wacht een minuut
  • Zet de DC schakelaar terug aan.

Deze stappen kunnen helpen met het oppakken van het signaal.

Mochten bovenstaande stappen niet hebben geholpen, neem dan contact op met de leverancier van de omvormer. Indien de omvormer online is, kan nog geprobeerd worden het probleem op te lossen met een firmware update. De kans is echter groot dat dit het probleem niet op zal lossen.