0

Diepe technische kennis

Uitmuntende service

Snelle levering

Stijgende energieprijzen maken van zonnepanelen een nòg betere investering

Het zal niemand ontgaan zijn: de energieprijzen zijn de afgelopen tijd snel gestegen en zijn een stuk hoger dan een jaar geleden. Op 26 oktober 2020 was de groothandelsprijs van een MWh elektriciteit € 37,12, terwijl die op 26 oktober 2021 gestegen was naar € 188,94. Een stijging van ruim 5x!

Oorzaken van de prijsstijgingen

Deze stijging van de elektriciteitsprijs komt door hoge energieprijzen in het algemeen en hiervoor zijn verschillende oorzaken. Sommige oorzaken zijn incidenteel, maar er zijn ook structurele oorzaken.

Incidentele oorzaken zijn o.a.:

  • Een sterk herstel van de wereldeconomie, waardoor de vraag naar energie in het algemeen sterk is gestegen
  • Een relatief koude winter vorig jaar in Europa, waardoor de Europese gasvoorraden momenteel laag zijn en aangevuld moeten worden voor de komende winter. De vraag naar gas is hierdoor nog hoger.
  • Onderhoud aan Noorse gasinstallaties, waardoor de aanvoer van gas beperkt wordt.

Structurele oorzaken zijn o.a.:

  • Een sterk verlaagde gasproductie in Nederland door maatschappelijke weerstand tegen de gevolgen van de winning.
  • Wereldwijd structureel lagere investeringen in de winning van fossiele brandstoffen vanwege de transitie naar duurzame energie.

De transitie naar duurzame energie begint nu eindelijk op gang te komen, maar we zijn nog erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. In de komende transitieperiode zullen structureel hogere energieprijzen de norm zijn. Dit effect wordt momenteel versterkt door de genoemde incidentele oorzaken.

De gevolgen

Het is natuurlijk vervelend om veel te moeten betalen voor energie, met name voor het minder draagkrachtige deel van de bevolking. Zij wonen vaak in slecht geïsoleerde huurwoningen en dreigen voor hun verwarming een onevenredig deel van hun inkomen te moeten inzetten. De overheid gaat deze mensen financieel ondersteunen, zodat zij niet of minder in de problemen komen.

Toch is deze prijsstijging voor het milieu grote winst. Meer mensen zullen gestimuleerd worden hun energieverbruik te verminderen.  Een financiële prikkel werkt meestal erg goed om mensen tot bepaald gedrag aan te zetten.

Wat te doen?

De meeste energie van een doorsnee gezin gaat op aan verwarming van de woning. Daarom is de meest voor de hand liggende maatregel die genomen kan worden het isoleren van de woning. Deze maatregel heeft direct een lagere gasrekening tot gevolg. Met de huidige hoge energieprijzen is isolatie van de woning de best renderende investering die je kunt doen om je energieverbruik te verminderen.

Andere zaken die gaan helpen is het elektrificeren van zo’n beetje alles wat we doen. Huis verwarmen, auto en/of scooter rijden, koken, noem maar op, alles zal elektrisch worden. Een elektrische auto gaat bijvoorbeeld gemakkelijk 3x zo zuinig om met energie als een auto met verbrandingsmotor. Een warmtepomp heeft al gauw 5x minder energie nodig om een huis te verwarmen dan als je hetzelfde met gas zou doen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om elektriciteit volledig CO2-vrij en schoon op te wekken, met zon,  wind of water. 

Salderen kan nog steeds en is zeer aantrekkelijk

Zonnepanelen zijn dus een schone en bovendien stille manier om elektriciteit op te wekken. Elektriciteit die kan worden gebruikt om in ieder geval voor een deel in onze behoeften aan verwarming en mobiliteit te voorzien. En met de hogere energieprijzen is het nu nòg aantrekkelijker om zonnepanelen te plaatsen dan het al was.

In Nederland mag de door zonnepanelen teruggeleverde energie worden gesaldeerd. Dit wil zeggen dat je aan het eind van elk jaar de teruggeleverde energie mag verrekenen met de afgenomen energie. Dit is een vorm van subsidie, omdat naast de prijs van de energie ook de prijs van de belastingen en de transportkosten  vergoed wordt. Bovendien wordt zonne-energie meestal niet opgewekt op het moment dat u het nodig heeft. De netbeheerders lossen dit op en zorgen dat vraag en aanbod van elektriciteit in balans blijven. Hiervoor worden zij momenteel nauwelijks gecompenseerd.

De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd volgens onderstaande tabel. In 2023 mag u dus  nog 91% van uw opgewekte energie salderen, in 2024 nog 82%, enzovoorts. 

Stel dat u een zonnestroominstallatie met 12x 355Wp full-black zonnepanelen zou plaatsen op uw dak dat perfect naar op het zuiden gericht is. U zou dan naar verwachting ongeveer 3800kWh/jaar opwekken. Momenteel is de prijs per kWh bij een nieuw energiecontract (1 jaar vast) ongeveer € 0,32/kWh. Als wordt aangenomen dat de energie die niet gesaldeerd kan worden een prijs van € 0,107/kWh oplevert, bespaart u bij gelijkblijvende elektriciteitsprijs tot 2031 ruim €8.800,- op uw energierekening!

De terugverdientijd voor doe-het-zelf pakketten

Als u handig bent en u installeert zelf uw zonnepanelen, dan kunt u rekenen op zeer korte terugverdientijden! Als particulier kunt u ook nog eens de BTW van uw installatie terugkrijgen van de belastingdienst. De netto investering voor genoemde set van 12x 355Wp full-black zonnepanelen, met een 4200W omvormer, pannendak montagematerialen (2 rijen van 6 panelen portrait) én een aansluitset voor de groepenkast is bij ZonnepanelenSuper.nl €2.381,-. 

Onderstaande grafiek laat zien dat deze installatie bij de genoemde energieprijzen al begin 2024 is terugverdiend! Een zeer goede investering dus.

Het zelf installeren van zonnepanelen is niet moeilijk en ZonnepanelenSuper.nl levert gedetailleerde montagehandleidingen bij doe-het-zelf pakketten. 

Meer weten? Kijk rustig rond op onze website, of neem per email, app of telefoon contact met ons op!

Laat een reactie achter

Je email adres wordt niet gepubliceerd.