Retourneren en herroepingsrecht

Retourneren en Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden uw bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen.

 

In het geval van diensten (waaronder installatie van de zonnepanelen) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Voor voorbereidende werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht, zie ook de uitsluitingen onderaan deze pagina.

 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u een email te sturen naar info@zonnepanelensuper.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen na het sturen van de email dient u de producten in originele staat te retourneren.

Na uw melding per email kunt u de producten retourneren aan:

ZonnepanelenSuper

Hildebranddreef 27

3561 VD Utrecht

Voor palletzendingen dient u een afspraak te maken voor de retourzending.

Bij uw retourzending dient u een kopie van de faktuur te voegen, alsmede een kopie van de email met melding van de retournering. Het is belangrijk het product in de originele en ongeopende verpakking te retourneren. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering.

Voor uw herroeping kunt u gebruik maken van dit modelformulier. Dit is niet verplicht.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht worden alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten* voor de heenzending, binnen 14 dagen gerestitueerd. De restitutie geschiedt in hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ZonnepanelenSuper betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Deze kosten voor een retourpalletzending bedragen € 199,-.

Let op: Zonnepanelen en montagematerialen beschadigen bij het plaatsen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering die dit met zich meebrengt.

 

*Bij een geweigerde palletzending worden de verzendingskosten doorberekend aan de klant.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden voor de installatie van zonnepanelensystemen.
  • Installaties die ontworpen worden volgens uw specificaties zijn maatwerk. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk.
  • Zakelijke klanten.

Wilt u contact opnemen?

Dit is een voorbeeldtekst. Dit is een voorbeeldtekst. Dit is een
voorbeeldtekst. Dit is een voorbeeldtekst. Dit is een voorbeeldtekst.